Jamen dog! Hvor er det JavaScript henne?
Din browser understøtter ikke JavaScript eller har ikke understøttelsen slået til. Slå JavaScript til i din browser for at se denne side ordentligt, eller opgrader til en browser, der understøtter JavaScript.
Besøgende online nu
Gæster online 12
Brugere online 0

Antal brugere: 184
Nyeste bruger: 007

Forum Modification

Sidst opdateret den 13 år siden
B
BubbiBruger
Skrevet d. 13 år siden
Hej,

For at gøre det nemmere for alle vores medlemmer, som ikke er er skarp til at bruge hjemmesider, vil jeg gerne have modificeret vores forum, altså den måde en tråd bliver læst på.

Jeg har selv været igang, men må se i øjnene at det ikke ligefrem blev en succes.

Jeg har vedhæftet et billede, som beskriver hvordan jeg ønsker det opbygget. Ligeledes har jeg vedhæftet de grafiske ickoner/knapper, som vist på billedet.

Håber der er nogle som har tid og lyst til at hjælpe.

www.densoenderjyskegarde.dk
Venlig Hilsen
Bubbi

Synkroniser dine filer pÅ kryds af dine computere, med Dropbox - Klik her!
Du har ikke adgang til at se vedhæftelser
B
BubbiBruger
Skrevet d. 13 år siden
Vedhæftet billede
Venlig Hilsen
Bubbi

Synkroniser dine filer pÅ kryds af dine computere, med Dropbox - Klik her!
Du har ikke adgang til at se vedhæftelser
B
BubbiBruger
Skrevet d. 13 år siden
Jeg kører v7.00.05
B
BubbiBruger
Skrevet d. 13 år siden
Det lyder skønt, jeg takker :)
B
BubbiBruger
Skrevet d. 13 år siden
Jeg takker mange gange smokeman, det var lige det hårde læs du tog for mig der, tak tak tak tak :D

Jeg har ændret nogle få ting, mht. CSS Style.

viewthread.php
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2010 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: viewthread.php
| Author: Nick Jones (Digitanium)
| Modified by Smokeman
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
require_once "../maincore.php";
require_once INCLUDES."forum_include.php";
require_once THEMES."templates/header.php";
include LOCALE.LOCALESET."forum/main.php";

$posts_per_page = 20;

add_to_title($locale['global_200'].$locale['400']);

if (!isset($_GET['thread_id']) || !isnum($_GET['thread_id'])) { redirect("index.php"); }

if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }

$result = dbquery(
   "SELECT t.*, f.*, f2.forum_name AS forum_cat_name
   FROM ".DB_THREADS." t
   LEFT JOIN ".DB_FORUMS." f ON t.forum_id=f.forum_id
   LEFT JOIN ".DB_FORUMS." f2 ON f.forum_cat=f2.forum_id
   WHERE t.thread_id='".$_GET['thread_id']."'"
);
if (dbrows($result)) {
   $fdata = dbarray($result);
   if (!checkgroup($fdata['forum_access']) || !$fdata['forum_cat']) { redirect("index.php"); }
} else {
   redirect("index.php");
}

if ($fdata['forum_post'] != 0 && checkgroup($fdata['forum_post'])) {
   $can_post = true;
} else {
   $can_post = false;
}

if ($fdata['forum_reply'] != 0 && checkgroup($fdata['forum_reply'])) {
   $can_reply = true;
} else {
   $can_reply = false;
}

if ($settings['forum_edit_lock'] == 1) {
   $lock_edit = true;
} else {
   $lock_edit = false;
}

//locale dependent forum buttons
if (is_array($fusion_images)) {
   if ($settings['locale'] != "English") {
      $newpath = "";
      $oldpath = explode("/", $fusion_images['newthread']);
      for ($i = 0; $i < count($oldpath) - 1; $i++) {
         $newpath .= $oldpath[$i]."/";
      }
      if (is_dir($newpath.$settings['locale'])) {
         redirect_img_dir($newpath, $newpath.$settings['locale']."/");
      }
   }
}
//locale dependent forum buttons

$mod_groups = explode(".", $fdata['forum_moderators']);

if (iSUPERADMIN) { define("iMOD", true); }

if (!defined("iMOD") && iMEMBER && $fdata['forum_moderators']) {
   foreach ($mod_groups as $mod_group) {
      if (!defined("iMOD") && checkgroup($mod_group)) { define("iMOD", true); }
   }
}

if (!defined("iMOD")) { define("iMOD", false); }

if (iMEMBER) {
   $thread_match = $fdata['thread_id']."\|".$fdata['thread_lastpost']."\|".$fdata['forum_id'];
   if (($fdata['thread_lastpost'] > $lastvisited) && !preg_match("(^\.{$thread_match}$|\.{$thread_match}\.|\.{$thread_match}$)", $userdata['user_threads'])) {
      $result = dbquery("UPDATE ".DB_USERS." SET user_threads='".$userdata['user_threads'].".".stripslashes($thread_match)."' WHERE user_id='".$userdata['user_id']."'");
   }
}

$result = dbquery("UPDATE ".DB_THREADS." SET thread_views=thread_views+1 WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."'");

if ((iMOD || iSUPERADMIN) && isset($_POST['delete_posts']) && (isset($_POST['delete_post'])) && is_array($_POST['delete_post']) && count($_POST['delete_post'])) {
   $del_posts = ""; $i = 0; $post_count = 0;
   foreach ($_POST['delete_post'] as $del_post_id) {
      if (isnum($del_post_id)) { $del_posts .= ($del_posts ? "," : "").$del_post_id; $i++; }
   }
   if ($del_posts) {
      $result = dbquery("SELECT post_author, COUNT(post_id) as num_posts FROM ".DB_POSTS." WHERE post_id IN (".$del_posts.") GROUP BY post_author");
      if (dbrows($result)) {
         while ($pdata = dbarray($result)) {
            $result2 = dbquery("UPDATE ".DB_USERS." SET user_posts=user_posts-".$pdata['num_posts']." WHERE user_id='".$pdata['post_author']."'");
            $post_count = $post_count + $pdata['num_posts'];
         }
      }
      $result = dbquery("SELECT attach_name FROM ".DB_FORUM_ATTACHMENTS." WHERE post_id IN (".$del_posts.")");
      if (dbrows($result)) {
         while ($data = dbarray($result)) {
            unlink(FORUM."attachments/".$data['attach_name']);
         }
      }
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_FORUM_ATTACHMENTS." WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."' AND post_id IN(".$del_posts.")");
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_POSTS." WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."' AND post_id IN(".$del_posts.")");
   }
   if (!dbcount("(post_id)", DB_POSTS, "thread_id='".$_GET['thread_id']."'")) {
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_THREADS." WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."'");
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_THREAD_NOTIFY." WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."'");
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_FORUM_POLL_VOTERS." WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."'");
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_FORUM_POLL_OPTIONS." WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."'");
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_FORUM_POLLS." WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."'");
      $thread_count = false;
   } else {
      $result = dbquery("SELECT post_datestamp, post_author, post_id FROM ".DB_POSTS." WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."' ORDER BY post_datestamp DESC LIMIT 1");
      $ldata = dbarray($result);
      $result = dbquery("UPDATE ".DB_THREADS." SET thread_lastpost='".$ldata['post_datestamp']."', thread_lastpostid='".$ldata['post_id']."', thread_postcount=thread_postcount-1, thread_lastuser='".$ldata['post_author']."' WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."'");
      $thread_count = true; unset($ldata);
   }
   $result = dbquery("SELECT post_datestamp, post_author FROM ".DB_POSTS." WHERE forum_id='".$fdata['forum_id']."' ORDER BY post_datestamp DESC LIMIT 1");
   if (dbrows($result)) {
      $ldata = dbarray($result);
      $forum_lastpost = "forum_lastpost='".$ldata['post_datestamp']."', forum_lastuser='".$ldata['post_author']."'";
   } else {
      $forum_lastpost = "forum_lastpost='0', forum_lastuser='0'";
   }
   $result = dbquery("UPDATE ".DB_FORUMS." SET ".$forum_lastpost.(!$thread_count ? "forum_threadcount=forum_threadcount-1," : ",")." forum_postcount=forum_postcount-".$post_count." WHERE forum_id = '".$fdata['forum_id']."'");
   if (!$thread_count) { redirect("viewforum.php?forum_id=".$fdata['forum_id']); }
}

if (isset($_GET['pid']) && isnum($_GET['pid'])) {
   $reply_count = dbcount("(post_id)", DB_POSTS, "thread_id='".$fdata['thread_id']."' AND post_id<='".$_GET['pid']."'");
   if ($reply_count > $posts_per_page) { $_GET['rowstart'] = ((ceil($reply_count / $posts_per_page)-1) * $posts_per_page); }
}

$caption = $fdata['forum_cat_name']." :: <a href='viewforum.php?forum_id=".$fdata['forum_id']."'>".$fdata['forum_name']."</a>";

if (iMEMBER && isset($_POST['cast_vote']) && (isset($_POST['poll_option']) && isnum($_POST['poll_option']))) {
   $result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_FORUM_POLL_VOTERS." WHERE forum_vote_user_id='".$userdata['user_id']."' AND thread_id='".$_GET['thread_id']."'");
   if (!dbrows($result)) {
      $result = dbquery("UPDATE ".DB_FORUM_POLL_OPTIONS." SET forum_poll_option_votes=forum_poll_option_votes+1 WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."' AND forum_poll_option_id='".$_POST['poll_option']."'");
      $result = dbquery("UPDATE ".DB_FORUM_POLLS." SET forum_poll_votes=forum_poll_votes+1 WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."'");
      $result = dbquery("INSERT INTO ".DB_FORUM_POLL_VOTERS." (thread_id, forum_vote_user_id, forum_vote_user_ip) VALUES ('".$_GET['thread_id']."', '".$userdata['user_id']."', '".USER_IP."')");
   }
   redirect(FUSION_SELF."?thread_id=".$_GET['thread_id']);
}

if (iMEMBER && $can_reply && !$fdata['thread_locked'] && isset($_POST['postquickreply'])) {
   $message = stripinput(censorwords($_POST['message']));
   if ($message != "") {
      require_once INCLUDES."flood_include.php";
      if (!flood_control("post_datestamp", DB_POSTS, "post_author='".$userdata['user_id']."'")) {
         $sig = ($userdata['user_sig'] ? '1' :'0');
         $smileys = isset($_POST['disable_smileys']) || preg_match("#\[code\](.*?)\[/code\]#si", $message) ? "0" : "1";
         $result = dbquery("INSERT INTO ".DB_POSTS." (forum_id, thread_id, post_message, post_showsig, post_smileys, post_author, post_datestamp, post_ip, post_edituser, post_edittime) VALUES ('".$fdata['forum_id']."', '".$_GET['thread_id']."', '$message', '$sig', '$smileys', '".$userdata['user_id']."', '".time()."', '".USER_IP."', '0', '0')");
         $newpost_id = mysql_insert_id();
         $result = dbquery("UPDATE ".DB_FORUMS." SET forum_lastpost='".time()."', forum_postcount=forum_postcount+1, forum_lastuser='".$userdata['user_id']."' WHERE forum_id='".$fdata['forum_id']."'");
         $result = dbquery("UPDATE ".DB_THREADS." SET thread_lastpost='".time()."', thread_lastpostid='".$newpost_id."', thread_postcount=thread_postcount+1, thread_lastuser='".$userdata['user_id']."' WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."'");
         $result = dbquery("UPDATE ".DB_USERS." SET user_posts=user_posts+1 WHERE user_id='".$userdata['user_id']."'");
         redirect("postify.php?post=reply&error=0&forum_id=".$fdata['forum_id']."&thread_id=".$_GET['thread_id']."&post_id=$newpost_id");
      } else {
         redirect("viewthread.php?thread_id=".$_GET['thread_id']);
      }
   }
}

$rows = dbcount("(thread_id)", DB_POSTS, "thread_id='".$_GET['thread_id']."'");

$last_post = dbarray(dbquery("SELECT post_id FROM ".DB_POSTS." WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."' ORDER BY post_datestamp DESC LIMIT 1"));

opentable($locale['500']);
echo "<!--pre_forum_thread--><div class='tbl2' style='margin:0px 0px 4px 0px'><span class='small'><a href='index.php'>".$settings['sitename']."</a> :: ".$caption."</span></div>\n";

if (($rows > $posts_per_page) || ($can_post || $can_reply)) {
   echo "<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   if ($rows > $posts_per_page) { echo "<td style='padding:4px 0px 4px 0px'>".makePageNav($_GET['rowstart'],$posts_per_page,$rows,3,FUSION_SELF."?thread_id=".$_GET['thread_id']."&")."</td>\n"; }
   if (iMEMBER && $can_post) {
      echo "<td align='right' style='padding:0px 0px 4px 0px'>\n";
      if (!$fdata['thread_locked'] && $can_reply) {
         echo "<a href='post.php?action=reply&forum_id=".$fdata['forum_id']."&thread_id=".$_GET['thread_id']."'><img src='".THEME."forum/reply.png' alt='' /></a>\n";
      }
      if ($can_post) {
         echo "<a href='post.php?action=newthread&forum_id=".$fdata['forum_id']."'><img src='".THEME."forum/newtopic.png' alt='' /></a>\n</td>\n";
      }
   }
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

if ($rows != 0) {
   if ($_GET['rowstart'] == 0 && $fdata['thread_poll'] == "1") {
      if (iMEMBER) {
         $presult = dbquery(
            "SELECT tfp.*, tfv.forum_vote_user_id FROM ".DB_FORUM_POLLS." tfp
            LEFT JOIN ".DB_FORUM_POLL_VOTERS." tfv
            ON tfp.thread_id=tfv.thread_id AND forum_vote_user_id='".$userdata['user_id']."'
            WHERE tfp.thread_id='".$_GET['thread_id']."'"
         );
      } else {
         $presult = dbquery(
            "SELECT tfp.* FROM ".DB_FORUM_POLLS." tfp
            WHERE tfp.thread_id='".$_GET['thread_id']."'"
         );
      }
      if (dbrows($presult)) {
         $pdata = dbarray($presult); $i = 1;
         if (iMEMBER) { echo "<form name='voteform' method='post' action='".FUSION_SELF."?forum_id=".$fdata['forum_id']."&thread_id=".$_GET['thread_id']."'>\n"; }
         echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%' class='tbl-border' style='margin-bottom:5px'>\n<tr>\n";
         echo "<td align='center' class='tbl2'><strong>".$pdata['forum_poll_title']."</strong></td>\n</tr>\n<tr>\n<td class='tbl1'>\n";
         echo "<table align='center' cellpadding='0' cellspacing='0'>\n";
         $presult = dbquery("SELECT * FROM ".DB_FORUM_POLL_OPTIONS." WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."' ORDER BY forum_poll_option_id ASC");
         $poll_options = dbrows($presult);
         while ($pvdata = dbarray($presult)) {
            if ((iMEMBER && isset($pdata['forum_vote_user_id']) || (!$fdata['forum_vote'] || !checkgroup($fdata['forum_vote'])))) {
               $option_votes = ($pdata['forum_poll_votes'] ? number_format(100 / $pdata['forum_poll_votes'] * $pvdata['forum_poll_option_votes']) : 0);
               echo "<tr>\n<td class='tbl1'>".$pvdata['forum_poll_option_text']."</td>\n";
               echo "<td class='tbl1'><img src='".get_image("pollbar")."' alt='".$pvdata['forum_poll_option_text']."' height='12' width='".(200 / 100 * $option_votes)."' class='poll' /></td>\n";
               echo "<td class='tbl1'>".$option_votes."%</td><td class='tbl1'>[".$pvdata['forum_poll_option_votes']." ".($pvdata['forum_poll_option_votes'] == 1 ? $locale['global_133'] : $locale['global_134'])."]</td>\n</tr>\n";
            } else {
               echo "<tr>\n<td class='tbl1'><label><input type='radio' name='poll_option' value='".$i."' style='vertical-align:middle' /> ".$pvdata['forum_poll_option_text']."</label></td>\n</tr>\n";
               $i++;
            }
         }
         if ((iMEMBER && isset($pdata['forum_vote_user_id']) || (!$fdata['forum_vote'] || !checkgroup($fdata['forum_vote'])))) {
            echo "<tr>\n<td align='center' colspan='4' class='tbl1'>".$locale['480']." : ".$pdata['forum_poll_votes']."</td>\n</tr>\n";
         } else {
            echo "<tr>\n<td class='tbl1'><input type='submit' name='cast_vote' value='".$locale['481']."' class='button' /></td>\n</tr>\n";
         }
         echo "</table>\n</td>\n</tr>\n</table>\n";
         if (iMEMBER) { echo "</form>\n"; }
      }
   }
   $result = dbquery(
      "SELECT p.*, fa.attach_id, fa.attach_name, fa.attach_ext, fa.attach_size, u.*, u2.user_name AS edit_name
      FROM ".DB_POSTS." p
      LEFT JOIN ".DB_FORUM_ATTACHMENTS." fa USING(post_id)
      LEFT JOIN ".DB_USERS." u ON p.post_author = u.user_id
      LEFT JOIN ".DB_USERS." u2 ON p.post_edituser = u2.user_id AND post_edituser > '0'
      WHERE p.thread_id='".$_GET['thread_id']."' ORDER BY post_datestamp LIMIT ".$_GET['rowstart'].",$posts_per_page"
   );
   if (iMOD) { echo "<form name='mod_form' method='post' action='".FUSION_SELF."?thread_id=".$_GET['thread_id']."&rowstart=".$_GET['rowstart']."'>\n"; }
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%' class='forum-thread-table'>\n";
   $numrows = dbrows($result);
   $current_row = 1;
   while ($data = dbarray($result)) {
      $message = $data['post_message'];
      if ($data['post_smileys']) { $message = parsesmileys($message); }
      if ($current_row == 1) {
         echo "<tr>\n<td colspan='2' class='forum-thread-table'>\n<div style='float:right' class='small'>";
         if (iMEMBER && $settings['thread_notify']) {
            if (dbcount("(thread_id)", DB_THREAD_NOTIFY, "thread_id='".$_GET['thread_id']."' AND notify_user='".$userdata['user_id']."'")) {
               $result2 = dbquery("UPDATE ".DB_THREAD_NOTIFY." SET notify_datestamp='".time()."', notify_status='1' WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."' AND notify_user='".$userdata['user_id']."'");
               echo "<a href='postify.php?post=off&forum_id=".$fdata['forum_id']."&thread_id=".$_GET['thread_id']."'>".$locale['515']."</a>";
            } else {
               echo "<a href='postify.php?post=on&forum_id=".$fdata['forum_id']."&thread_id=".$_GET['thread_id']."'>".$locale['516']."</a>";
            }
         }
         echo " <a href='".BASEDIR."print.php?type=F&thread=".$_GET['thread_id']."'><img src='".get_image("printer")."' alt='".$locale['519']."' title='".$locale['519']."' style='border:0;vertical-align:middle' /></a></div>\n";
         add_to_title($locale['global_201'].$fdata['thread_subject']);
         echo "<div style='float:left' class='forum-thread-head'><!--forum-thread-head--><strong>".$fdata['thread_subject']."</strong></div>\n</td>\n</tr>\n";
      }
      echo "<!--forum_thread_prepost_".$current_row."-->\n";
      if ($current_row > 1) { echo "<tr>\n<td colspan='2' class='forum-thread-table' style='height:10px'></td>\n</tr>\n"; }
      echo "<tr>\n<td class='forum-thread-table forum-thread-user' style='width:140px'><!--forum-thread-user--><a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."'><span class='forum-thread-user'>".$data['user_name']."</span></a></td>\n";
      echo "<td class='forum-thread-table'>\n";
      echo "<div style='float:right' class='small'><a href='#post_".$data['post_id']."' name='post_".$data['post_id']."' id='post_".$data['post_id']."'><span class='forum-thread-date'>#".($current_row+$_GET['rowstart'])."</span></a>";
      echo " <a href='".BASEDIR."print.php?type=F&thread=".$_GET['thread_id']."&post=".$data['post_id']."&nr=".($current_row+$_GET['rowstart'])."'><img src='".get_image("printer")."' alt='".$locale['519a']."' title='".$locale['519a']."' style='border:0;vertical-align:middle' /></a></div>\n";
      echo "<div class='forum-thread-date'>".$locale['505'].showdate("forumdate", $data['post_datestamp'])."</div>\n";
      echo "</td>\n";
      echo "</tr>\n<tr>\n<td valign='top' class='forum-thread-table' style='width:140px'>\n";
    echo "<a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."'><img src='".THEME."forum/profile.png' alt='' style='padding-bottom:4px;' /></a><br />\n";

      if (iMEMBER && $data['user_id']!=$userdata['user_id']) {
      echo "<a href='".BASEDIR."messages.php?msg_send=".$data['user_id']."'><img src='".THEME."forum/message.png' alt='' style='padding-bottom:4px;' /></a><br />\n";
      }
     
      if (iMEMBER && ($can_post || $can_reply)) {
         if (!$fdata['thread_locked']) {
            echo "<a href='post.php?action=reply&forum_id=".$data['forum_id']."&thread_id=".$data['thread_id']."&post_id=".$data['post_id']."&quote=".$data['post_id']."'><img src='".THEME."forum/quote.png' alt='' style='padding-bottom:4px;' /></a><br />\n";
            if (iMOD || ($lock_edit && $last_post['post_id'] == $data['post_id'] && $userdata['user_id'] == $data['post_author']) || (!$lock_edit && $userdata['user_id'] == $data['post_author'])) {
               echo "<a href='post.php?action=edit&forum_id=".$data['forum_id']."&thread_id=".$data['thread_id']."&post_id=".$data['post_id']."'><img src='".THEME."forum/edit.png' alt='' /></a>\n";
            }
         } else {
            if (iMOD) {
               echo "<a href='post.php?action=edit&forum_id=".$data['forum_id']."&thread_id=".$data['thread_id']."&post_id=".$data['post_id']."'><img src='".THEME."forum/edit.png' alt='' /></a>\n";
            }
         }
      }

      echo "<br /></td>\n<td valign='top' class='tbl1'>\n";
      if (iMOD) { echo "<div style='float:right'><input type='checkbox' name='delete_post[]' value='".$data['post_id']."' /></div>\n"; }
      echo nl2br(parseubb($message));
      echo "<!--sub_forum_post_message-->";
      if ($data['attach_id']) {
         if (in_array($data['attach_ext'], $imagetypes) && @getimagesize(FORUM."attachments/".$data['attach_name'])) {
            echo "\n<hr />\n".$data['user_name'].$locale['506']."<br /><br />\n".display_image($data['attach_name'])."<br />[".parsebytesize(filesize(FORUM."attachments/".$data['attach_name']))."]\n";
         } else {
            echo "\n<hr />\n".$data['user_name'].$locale['507']."<br />\n<a href='".FUSION_SELF."?thread_id=".$_GET['thread_id']."&getfile=".$data['post_id']."'>".$data['attach_name']."</a>";
         }
      }
      if ($data['post_edittime'] != "0") {
         echo "\n<hr />\n".$locale['508']."<a href='../profile.php?lookup=".$data['post_edituser']."'>".$data['edit_name']."</a>".$locale['509'].showdate("forumdate", $data['post_edittime']);
      }
      if ($data['post_showsig'] && array_key_exists("user_sig", $data) && $data['user_sig']) {
         echo "\n<hr />".nl2br(parseubb(parsesmileys($data['user_sig']), "b|i|u||center|small|url|mail|img|color"));
      }
      echo "<!--sub_forum_post--></td>\n</tr>\n";
      echo "<tr>\n<td class='forum-thread-space' style='width:140px;white-space:nowrap'>";
      if (($settings['forum_ips'] && iMEMBER) || iMOD) { echo "<strong>".$locale['571']."</strong>: ".$data['post_ip']; } else { echo " "; }
      echo "</td>\n<td class='forum-thread-space forum_thread_userbar'>\n<div style='float:left;white-space:nowrap' class='small'><!--forum_thread_userbar-->\n";
      if (array_key_exists("user_web", $data) && $data['user_web']) {
         if (!strstr($data['user_web'], "http://")) { $urlprefix = "http://"; } else { $urlprefix = ""; }
         echo "<a href='".$urlprefix."".$data['user_web']."' target='_blank'><img src='".get_image("web")."' alt='".$data['user_web']."' style='border:0;vertical-align:middle' /></a> ";
      }
      echo "</div>\n";
      echo "</td>\n</tr>\n";
      $current_row++;
   }
}

echo "</table><!--sub_forum_thread_table-->\n";

if (iMOD) {
   echo "<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='100%'>\n<tr>\n<td style='padding-top:5px'>";
   echo "<a href='#' onclick=\"javascript:setChecked('mod_form','delete_post[]',1);return false;\">".$locale['460']."</a> ::\n";
   echo "<a href='#' onclick=\"javascript:setChecked('mod_form','delete_post[]',0);return false;\">".$locale['461']."</a></td>\n";
   echo "<td align='right' style='padding-top:5px'><input type='submit' name='delete_posts' value='".$locale['517']."' class='button' onclick=\"return confirm('".$locale['518']."');\" /></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n</form>\n";
}

if ($rows > $posts_per_page) {
   echo "<div align='center' style='padding-top:5px'>\n";
   echo makePageNav($_GET['rowstart'],$posts_per_page,$rows,3,FUSION_SELF."?thread_id=".$_GET['thread_id'].(isset($_GET['highlight']) ? "&highlight=".urlencode($_GET['highlight']):"")."&")."\n";
   echo "</div>\n";
}

$forum_list = ""; $current_cat = "";
$result = dbquery(
   "SELECT f.forum_id, f.forum_name, f2.forum_name AS forum_cat_name
   FROM ".DB_FORUMS." f
   INNER JOIN ".DB_FORUMS." f2 ON f.forum_cat=f2.forum_id
   WHERE ".groupaccess('f.forum_access')." AND f.forum_cat!='0' ORDER BY f2.forum_order ASC, f.forum_order ASC"
);
while ($data = dbarray($result)) {
   if ($data['forum_cat_name'] != $current_cat) {
      if ($current_cat != "") { $forum_list .= "</optgroup>\n"; }
      $current_cat = $data['forum_cat_name'];
      $forum_list .= "<optgroup label='".$data['forum_cat_name']."'>\n";
   }
   $sel = ($data['forum_id'] == $fdata['forum_id'] ? " selected='selected'" : "");
   $forum_list .= "<option value='".$data['forum_id']."'$sel>".$data['forum_name']."</option>\n";
}
$forum_list .= "</optgroup>\n";
if (iMOD) { echo "<form name='modopts' method='post' action='options.php?forum_id=".$fdata['forum_id']."&thread_id=".$_GET['thread_id']."'>\n"; }
echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
echo "<td style='padding-top:5px'>".$locale['540']."<br />\n";
echo "<select name='jump_id' class='textbox' onchange=\"jumpforum(this.options[this.selectedIndex].value);\">\n";
echo $forum_list."</select></td>\n";

if (iMOD) {
   echo "<td align='right' style='padding-top:5px'>\n";
   echo $locale['520']."<br />\n<select name='step' class='textbox'>\n";
   echo "<option value='none'> </option>\n";
   echo "<option value='renew'>".$locale['527']."</option>\n";
   echo "<option value='delete'>".$locale['521']."</option>\n";
   echo "<option value='".($fdata['thread_locked'] ? "unlock" : "lock")."'>".($fdata['thread_locked'] ? $locale['523'] : $locale['522'])."</option>\n";
   echo "<option value='".($fdata['thread_sticky'] ? "nonsticky" : "sticky")."'>".($fdata['thread_sticky'] ? $locale['525'] : $locale['524'])."</option>\n";
   echo "<option value='move'>".$locale['526']."</option>\n";
   echo "</select>\n<input type='submit' name='go' value='".$locale['528']."' class='button' />\n";
   echo "</td>\n";
}
echo "</tr>\n</table>\n"; if (iMOD) { echo "</form>\n"; }

if ($can_post || $can_reply) {
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   echo "<td align='right' style='padding-top:10px'>";
   if (!$fdata['thread_locked'] && $can_reply) {
      echo "<a href='post.php?action=reply&forum_id=".$fdata['forum_id']."&thread_id=".$_GET['thread_id']."'><img src='".THEME."forum/reply.png' alt='' /></a>\n";
   }
   if ($can_post) {
      echo "<a href='post.php?action=newthread&forum_id=".$fdata['forum_id']."'><img src='".THEME."forum/newtopic.png' alt='' /></a>\n";
   }
   echo "</td>\n</tr>\n</table>\n";
}
closetable();

if (iMEMBER && $can_reply && !$fdata['thread_locked']) {
   require_once INCLUDES."bbcode_include.php";
   opentable($locale['512']);
   echo "<form name='inputform' method='post' action='".FUSION_SELF."?thread_id=".$_GET['thread_id']."'>\n";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' class='tbl-border center'>\n<tr>\n";
   echo "<td align='center' class='tbl1'><textarea name='message' cols='70' rows='7' class='textbox' style='width:98%'></textarea><br />\n";
   echo display_bbcodes("360px", "message")."</td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td align='center' class='tbl2'><label><input type='checkbox' name='disable_smileys' value='1' />".$locale['513']."</label></td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td align='center' class='tbl1'><input type='submit' name='postquickreply' value='".$locale['514']."' class='button' /></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n</form><!--sub_forum_thread-->\n";
   closetable();
}

echo "<script type='text/javascript'>function jumpforum(forum_id) {\n";
echo "document.location.href='".FORUM."viewforum.php?forum_id='+forum_id;\n";
echo "}\n"."function setChecked(frmName,chkName,val) {\n";
echo "dml=document.forms[frmName];\n"."len=dml.elements.length;\n"."for(i=0;i < len;i++) {\n";
echo "if(dml.elements[i].name == chkName) {\n"."dml.elements[i].checked = val;\n}\n}\n}\n";
echo "</script>\n";

list($postcount, $lastpid) = dbarraynum(dbquery("SELECT COUNT(post_id), MAX(post_id) FROM ".DB_POSTS." WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."' GROUP BY thread_id"));

if(isnum($postcount)){
   dbquery("UPDATE ".DB_THREADS." SET thread_postcount='$postcount', thread_lastpostid=$lastpid WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."'");
}

require_once THEMES."templates/footer.php";
?>


style.css - tilføjelser
.forum-thread-head {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   font-size : 20px;
   font-weight : bold;
   color : #2888A1;
   background-color : #fff;
   text-decoration: none;
}

.forum-thread-user {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   font-size : 13px;
   font-weight : bold;
   color : #666;
   text-decoration: none;
   background-color : #fff;
}

.forum-thread-date {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   font-size : 11px;
   font-weight : normal;
   color : #999;
   text-decoration: none;
   background-color : #fff;
}

.forum-thread-table {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   color : #000;
   background-color : #fff;
   padding : 4px;
   text-decoration: none;
}

.forum-thread-space {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   color : #000;
   background-color : #DBEEF4;
   padding: 4px;
   border: 0px;
}
B
BubbiBruger
Skrevet d. 13 år siden
Beklager, det forum hvor det bruges på, er internt, men kan da hitte et screenshot :)
B
BubbiBruger
Skrevet d. 13 år siden
Således, så har jeg vedhæftet et screenshot, dog med ændringer.
Det er original font og størrelse, men det er ændret grafisk så jeg ikke får trampet nogle af foreningens medlemmer over tærene.
Men nu kan man da se strukturen i det, i forhold til hjemmesidens opbygning. Håber det er ok :)

Endnu en gang, tak Smokeman :)
Venlig Hilsen
Bubbi

Synkroniser dine filer pÅ kryds af dine computere, med Dropbox - Klik her!
Du har ikke adgang til at se vedhæftelser
B
BubbiBruger
Skrevet d. 13 år siden
Jeg er glad for at i synes om det. Modificeringen var også tænkt til de mange medlemmer, som ikke er helt fortrolige med hjemmesider og forums, så det skulle være så let som muligt. Jeg vil igen takke Smokeman for den svære del af opgaven.

@Superbif - de er vedhæftet i min første post :)
Du kan se alle diskussionstråde i dette debatforum.
Du kan ikke starte en ny diskussionstråd i dette debatforum.
Du kan ikke svare i denne diskussionstråd.
Du kan ikke påbegynde en afstemning i dette debatforum.
Du kan ikke vedhæfte downloads i dette debatforum.
Du kan ikke vedhæfte downloads i dette debatforum.
Log ind
Er du endnu ikke registreret bruger? Klik her for at oprette dig.
Glemt kodeord?