Jamen dog! Hvor er det JavaScript henne?
Din browser understøtter ikke JavaScript eller har ikke understøttelsen slået til. Slå JavaScript til i din browser for at se denne side ordentligt, eller opgrader til en browser, der understøtter JavaScript.
Besøgende online nu
Gæster online 7
Brugere online 0

Antal brugere: 184
Nyeste bruger: 007

hjælp til artikler med Everton Duo temaet

Sidst opdateret den 14 år siden
K
Kristian ThorsenErfaren bruger
Skrevet d. 14 år siden
Hej Sommer Fusionister

Jeg har et lille problem med min artikel side på Rosenhojboldklub.dk - se link http://rosenhojboldklub.dk/articles.p...icle_id=34

Jeg kan ikke tyde, hvordan jeg får artikelteksten til at stå i en hvid kasse som kommentar m.v.

Er det Style.css filen som afgør dette eller?

Jeg har vedhæftet min article koden i indlægget.


/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2008 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: articles.php
| Author: Nick Jones (Digitanium)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
require_once "maincore.php";
require_once THEMES."templates/header.php";
include LOCALE.LOCALESET."articles.php";

$isTrue = false;
$str = "";
if (isset($_GET['article_id'])&& isnum($_GET['article_id'])){
$result = dbquery(
"SELECT ta.article_cat, tac.article_cat_name, ta.article_id, ta.article_subject FROM ".DB_ARTICLES." ta
LEFT JOIN ".DB_ARTICLE_CATS." tac ON ta.article_cat=tac.article_cat_id
WHERE article_id='{$_GET['article_id']}'"
);
if (dbrows($result)) {
$data = dbarray($result);
$str .= ">> Artikler ";
$str .= ">> {$data['article_cat_name']} ";
$str .= ">> {$data['article_subject']} ";
$isTrue = true;
}
}
else if (isset($_GET['cat_id']) && isnum($_GET['cat_id'])){
$result = dbquery(
"SELECT article_cat_name FROM ".DB_ARTICLE_CATS."
WHERE article_cat_id='{$_GET['cat_id']}'");
if (dbrows($result)) {
$data = dbarray($result);
$str .= ">> Artikler ";
$str .= ">> {$data['article_cat_name']} ";
$isTrue = true;
}
}

if($isTrue){
opentable("Artikel Hierarki");
echo $str;
closetable();
}

add_to_title($locale['global_200'].$locale['400']);

if (isset($_GET['article_id']) && isnum($_GET['article_id'])) {
$result = dbquery(
"SELECT ta.*,tac.*, tu.user_id,user_name FROM ".DB_ARTICLES." ta
INNER JOIN ".DB_ARTICLE_CATS." tac ON ta.article_cat=tac.article_cat_id
LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON ta.article_name=tu.user_id
WHERE ".groupaccess('article_cat_access')." AND article_id='".$_GET['article_id']."' AND article_draft='0'"
);
if (dbrows($result)) {
require_once INCLUDES."comments_include.php";
require_once INCLUDES."ratings_include.php";
$data = dbarray($result);
if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }
if ($_GET['rowstart'] == 0) { $result = dbquery("UPDATE ".DB_ARTICLES." SET article_reads=article_reads+1 WHERE article_id='".$_GET['article_id']."'"); }
$article = stripslashes($data['article_article']);
if (ereg('<--PAGEBREAK-->', $article)) {
$article = explode("<--PAGEBREAK-->", $article);
} else {
$article = explode("", $article);
}
$pagecount = count($article);
$article_subject = stripslashes($data['article_subject']);
$article_info = array(
"article_id" => $data['article_id'],
"user_id" => $data['user_id'],
"user_name" => $data['user_name'],
"article_date" => $data['article_datestamp'],
"article_breaks" => $data['article_breaks'],
"article_comments" => dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS, "comment_type='A' AND comment_item_id='".$data['article_id']."'"),
"article_reads" => $data['article_reads'],
"article_allow_comments" => $data['article_allow_comments']
);
add_to_title($locale['global_201'].$article_subject);
// ------------ navigation dans les catégorie et dans les articles ---------------
opentable("Gennemse kategorier / artikler");
echo "\n";

// ------------- catégorie --------------
// Cherche la catégorie précédente
$c_prec = dbquery("
SELECT article_cat_id, article_cat_name, article_cat_description, article_cat_access
FROM ".DB_ARTICLE_CATS."
WHERE article_cat_name<'".$data['article_cat_name']."' AND ".groupaccess('article_cat_access')."
ORDER BY article_cat_name DESC
LIMIT 1
");

// Cherche la catégorie suivante
$c_suiv = dbquery("
SELECT article_cat_id, article_cat_name, article_cat_description, article_cat_access
FROM ".DB_ARTICLE_CATS."
WHERE article_cat_name>'".$data['article_cat_name']."' AND ".groupaccess('article_cat_access')."
ORDER BY article_cat_name ASC
LIMIT 1
");

if (dbrows($c_prec)) $cat_prec = dbarray($c_prec);
if (dbrows($c_suiv)) $cat_suiv = dbarray($c_suiv);

echo "\n";
echo "\n";

// Affiche la catégorie précédente
echo "\n";

// Affiche le nom de la catégorie actuelle
echo "";

// Affiche la catégorie suivante
echo "\n";

echo "\n";

// ----------- articles ---------------
// Cherche l'article précédent
$pres = dbquery("
SELECT article_id ,article_subject, article_cat, article_snippet
FROM ".DB_ARTICLES."
WHERE article_subject<'".$data['article_subject']."' AND article_cat='".$data['article_cat']."'
ORDER BY article_subject DESC
LIMIT 1
");

// Cherche l'article suivant
$nres = dbquery("
SELECT article_id ,article_subject, article_cat, article_snippet
FROM ".DB_ARTICLES."
WHERE article_subject>'".$data['article_subject']."' AND article_cat='".$data['article_cat']."'
ORDER BY article_subject ASC
LIMIT 1
");

if (dbrows($pres)) $prev = dbarray($pres);
if (dbrows($nres)) $next = dbarray($nres);
if ((isset($prev['article_id']) && isnum($prev['article_id'])) || (isset($next['article_id']) && isnum($next['article_id']))) {

// Affiche l'article précédent
echo "\n";
echo "\n";

// Affiche rien, mais devenu obsolète à cause du rowspan
// echo "";

// Affiche l'article suivant
echo "\n";

echo "\n";
}
echo "
";
if (isset($cat_prec)) {
$header="header=[".nl2br(stripinput(parseubb($cat_prec['article_cat_name'])))."]";
$body = "body=[".nl2br(stripinput(parseubb(stripslashes($cat_prec['article_cat_description']))))."]";
echo "";
}
echo "« Forrige Kategori";
if (isset($cat_prec)) echo "
";
echo " 

".$data['article_cat_name']."
 ";
if (isset($cat_suiv)) {
$header="header=[".nl2br(stripinput(parseubb($cat_suiv['article_cat_name'])))."]";
$body = "body=[".nl2br(stripinput(parseubb(stripslashes($cat_suiv['article_cat_description']))))."]";
echo "";
}
echo "Næste Kategori »";
if (isset($cat_suiv)) {echo "
";}
echo "
";
if (isset($prev)) {
$header="header=[".nl2br(stripinput(parseubb($prev['article_subject'])))."]";
$body = "body=[".nl2br(stripinput(parseubb(stripslashes($prev['article_snippet']))))."]";
echo "";
}
echo "« Forrige Artikel";
if (isset($prev)) { echo "
";}
echo " 
  ";
if (isset($next)) {
$header="header=[".nl2br(stripinput(parseubb($next['article_subject'])))."]";
$body = "body=[".nl2br(stripinput(parseubb(stripslashes($next['article_snippet']))))."]";
echo "";
}
echo "Næste Artikel »";
if (isset($next)) {echo "
";}
echo "
\n";
closetable();

// ------------- Fin de navigation parmi les catégories/articles ---------------------

echo "";
render_article($article_subject, $article[$_GET['rowstart']], $article_info);
echo "";
if ($pagecount > 1) {
echo "
\n".makepagenav($_GET['rowstart'], 1, $pagecount, 3, FUSION_SELF."?article_id=".$_GET['article_id']."&")."\n
\n";
}
if ($data['article_allow_comments']) { showcomments("A", DB_ARTICLES, "article_id", $_GET['article_id'], FUSION_SELF."?article_id=".$_GET['article_id']); }
if ($data['article_allow_ratings']) { showratings("A", $_GET['article_id'], FUSION_SELF."?article_id=".$_GET['article_id']); }
// bookmark start BY J8UR //http://www.phpfusion-ar.com
echo "
\n";
opentable("BookMark Artiklen");
echo "\n";
echo "\n\n\n";
echo "\n\n";
echo "\n\n";
echo "\n\n";
echo "\n\n";
echo "\n\n";
echo "\n\n";
echo "
\n";
?>echo "
Url
BBCode
HTML".$data['article_subject']."' class='textbox' style='font-size:11px;width:100%' onClick='javascript:this.select();' />
\n";
closetable();
// bookmark end BY J8UR //http://www.phpfusion-ar.com
} else {
redirect(FUSION_SELF);
}
} elseif (!isset($_GET['cat_id']) || !isnum($_GET['cat_id'])) {
opentable($locale['400']);
echo "\n";
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_ARTICLE_CATS." WHERE ".groupaccess('article_cat_access')." ORDER BY article_cat_name");
$rows = dbrows($result);
if ($rows) {
$counter = 0; $columns = 2;
echo "\n\n";
while ($data = dbarray($result)) {
if ($counter != 0 && ($counter % $columns == 0)) { echo "\n\n"; }
$num = dbcount("(article_cat)", DB_ARTICLES, "article_cat='".$data['article_cat_id']."' AND article_draft='0'");
echo "\n";
$counter++;
}
echo "\n
".$data['article_cat_name']." ($num)";
if ($data['article_cat_description'] != "") { echo "
\n".$data['article_cat_description'].""; }
echo "
\n";
} else {
echo "

\n".$locale['401']."

\n
\n";
}
echo "\n";
closetable();
} else {
$res = 0;
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_ARTICLE_CATS." WHERE article_cat_id='".$_GET['cat_id']."'");
if (dbrows($result) != 0) {
$cdata = dbarray($result);
if (checkgroup($cdata['article_cat_access'])) {
$res = 1;
add_to_title($locale['global_201'].$cdata['article_cat_name']);
// ------------ navigation dans les catégorie ---------------
opentable("Gennemse kategorier");
echo "\n";

// ------------- catégorie --------------
// Cherche la catégorie précédente
$c_prec = dbquery("
SELECT article_cat_id, article_cat_name, article_cat_description, article_cat_access
FROM ".DB_ARTICLE_CATS."
WHERE article_cat_name<'".$cdata['article_cat_name']."' AND ".groupaccess('article_cat_access')."
ORDER BY article_cat_name DESC
LIMIT 1
");

// Cherche la catégorie suivante
$c_suiv = dbquery("
SELECT article_cat_id, article_cat_name, article_cat_description, article_cat_access
FROM ".DB_ARTICLE_CATS."
WHERE article_cat_name>'".$cdata['article_cat_name']."' AND ".groupaccess('article_cat_access')."
ORDER BY article_cat_name ASC
LIMIT 1
");

if (dbrows($c_prec)) $cat_prec = dbarray($c_prec);
if (dbrows($c_suiv)) $cat_suiv = dbarray($c_suiv);

echo "\n";
echo "\n";

// Affiche Cat prec ou rien
echo "\n";

// Affiche la catégorie
echo "";

// Affiche Cat suiv ou rien
echo "\n";

echo "\n";

echo "
";
if (isset($cat_prec)) {
$header="header=[".nl2br(stripinput(parseubb($cat_prec['article_cat_name'])))."]";
$body = "body=[".nl2br(stripinput(parseubb(stripslashes($cat_prec['article_cat_description']))))."]";
echo "";
}
echo "« Forrige Kategori";
if (isset($cat_prec)) echo "
";
echo " 

".$cdata['article_cat_name']."
 ";
if (isset($cat_suiv)) {
$header="header=[".nl2br(stripinput(parseubb($cat_suiv['article_cat_name'])))."]";
$body = "body=[".nl2br(stripinput(parseubb(stripslashes($cat_suiv['article_cat_description']))))."]";
echo "";
}
echo "Næste Kategori »";
if (isset($cat_suiv)) {echo "
";}
echo "
\n";
closetable();opentable($locale['400'].": ".$cdata['article_cat_name']);
echo "";
$rows = dbcount("(article_id)", DB_ARTICLES, "article_cat='".$_GET['cat_id']."' AND article_draft='0'");
if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }
if ($rows != 0) {
$result = dbquery(
"SELECT ta.article_id, ta.article_subject, ta.article_snippet, ta.article_datestamp FROM ".DB_ARTICLES." ta
WHERE article_cat='".$_GET['cat_id']."' AND article_draft='0' ORDER BY ".$cdata['article_cat_sorting']." LIMIT ".$_GET['rowstart'].",15"
);
$numrows = dbrows($result); $i = 1;
while ($data = dbarray($result)) {
if ($data['article_datestamp'] + 604800 > time() + ($settings['timeoffset'] * 3600)) {
$new = " [".$locale['402']."]";
} else {
$new = "";
}
echo "".$data['article_subject']."$new
\n".stripslashes($data['article_snippet']);
echo ($i != $numrows ? "

\n" : "\n"); $i++;
}
echo "";
closetable();
if ($rows > 15) echo "
\n".makepagenav($_GET['rowstart'], 15, $rows, 3, FUSION_SELF."?cat_id=".$_GET['cat_id']."&")."\n
\n";
} else {
echo "
".$locale['403']."
\n";
echo "";
closetable();
}
}
}
if ($res == 0) { redirect(FUSION_SELF); }
}

require_once THEMES."templates/footer.php";
?>
O
offenbachErfaren bruger
Skrevet d. 14 år siden
Du skal finde ud af hvilken class dine kommentare bruger og så bruge den samme i dine artikler..

Kan se at det er en anden article.php du bruger så mon ikke fejlen ligger der??

Ellers en nice side der er ved at danne sig så hvorfor ikke sætte sit præg på den med en anden kommentar visning??
Det er faktisk ikke så svært..
offenbach.dk (min blog pÅ nettet)
Redigeret af offenbach d. 01-05-2009 11:09, 14 år siden
Du har ikke adgang til at se vedhæftelser
K
Kristian ThorsenErfaren bruger
Skrevet d. 14 år siden
tjek nu: fandt class fra opentable i theme.php

se nu: http://rosenhojboldklub.dk/articles.p...icle_id=34

Hvad angår kommentar visningen, har du en god idé lidt ala dit præg på billedet.
Du kan se alle diskussionstråde i dette debatforum.
Du kan ikke starte en ny diskussionstråd i dette debatforum.
Du kan ikke svare i denne diskussionstråd.
Du kan ikke påbegynde en afstemning i dette debatforum.
Du kan ikke vedhæfte downloads i dette debatforum.
Du kan ikke vedhæfte downloads i dette debatforum.
Log ind
Er du endnu ikke registreret bruger? Klik her for at oprette dig.
Glemt kodeord?